TECH-MACH
Nowa 4

98-400 Wieruszów


NIP 9970003133

REGON 731578003


tel:. +48 62 78 23 456

techmach@techmach.pl

DZIAŁ HANDLU KRAJOWEGO

I ZAGRANICZNEGO

panczuk@techmach.pl

tel.: +48 62 78 20302

kom. +48 603 690 320


boryczka@techmach.pl

tel.: +48 62 78 20288

kom. +48 601 273 539
KADRY I KSIĘGOWOŚĆ
biuro@techmach.pl

tel.: +48 62 78 20300